Læringsplattformen er bygget ut fra tanken om at involvering øker læring