Du er nå logget ut av kursplattformen med din Microsoft konto.